Άρθρα


No more posts
new-Podi.gr_-1.png

Η οστεοαρθρίτιδα ορίζεται από τις μηχανικές ανωμαλίες που καταλήγουν σε δυσλειτουργία της προσβληθείσας άρθρωσης και αποτελεί τη συχνότερη μυοσκελετική διαταραχή για ηλικιωμένα άτομα. Αφορά όλες τις αρθρώσεις του σώματος, όπως πχ του γόνατος, του ισχίου, του ώμου, του αγκώνα κ.α. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους τόσο συντηρητικούς όσο και χειρουργικούς. Συνήθως όταν αποτυγχάνουν οι συντηρητικές μέθοδοι, οι γιατροί επιλέγουν τη χειρουργική αντιμετώπιση. Στην περίπτωση της οστεοαρθρίτιδας γόνατος μία από τις διαθέσιμες χειρουργικές επιλογές είναι ο αρθροσκοπικός καθαρισμός γόνατος, ο οποίος όμως εφαρμόζεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις και ενδείξεις.

Η διαδικασία του αρθροσκοπικού καθαρισμού

Η διαδικασία του αρθροσκοπικού καθαρισμού του γόνατος πραγματοποιείται με τη χρήση του αρθροσκοπίου και άλλων ειδικών εργαλείων. Το αρθροσκόπιο αποτελείται από μια ειδική μικροκάμερα η οποία μέσω μιας μικρής οπής εισέρχεται στο σημείο και στέλνει την εικόνα σε μια οθόνη ώστε ο χειρουργός να έχει πλήρη άποψη της άρθρωσης χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσει σε ανοιχτή επέμβαση και αφαιρεί τον εκφυλισμένο χόνδρο. Ο χειρουργός προχωρά έπειτα σε έκπλυση της άρθρωσης ώστε με αυτό τον τρόπο να αφαιρέσει τυχόν υπολείμματα από τον καθαρισμό της άρθρωσης.

 

Ο αρθροσκοπικός καθαρισμός του γόνατος δεν αποτελεί μέρος της θεραπευτικής παρέμβασης ενάντια στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Η διαδικασία δεν θα επηρεάσει την εξέλιξη της πάθησης ωστόσο μπορεί να ανακουφίσει τους ασθενείς από τα ενοχλητικά συμπτώματα. Είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος και συνήθως πραγματοποιείται σε μετρίου βαθμού οστεοαρθρίτιδα, αφού έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει οι συντηρητικές μέθοδοι όπως η φαρμακευτική αγωγή και κάποιο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Ο αρθροσκοπικός καθαρισμός γόνατος ανακουφίζει σε ένα βαθμό από τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας εξαιτίας της απομάκρυνσης του αρθρικού υγρού που περιλαμβάνει και τη φλεγμονή αλλά και της αφαίρεσης του εκφυλισμένου χόνδρου. Δεν αποτελεί μέθοδο αντιμετώπισης της αιτίας που προκάλεσε την πάθηση ούτε επηρεάζει τη μελλοντική εξέλιξή της.

Ο αρθροσκοπικός καθαρισμός του γόνατος μπορεί να ανακουφίσει τους ασθενείς με μέτρια οστεοαρθρίτιδα ωστόσο σε περιστατικά που η νόσος είναι ήδη εκτεταμένη, ο χειρουργός θα προτείνει τη χειρουργική επέμβαση με ολική αρθροπλαστική γόνατος προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα.


Page logo


Dr Badekas Athanasios


Athanasios Badekas is the Scientific Officer of the Orthopedic Department of the ORTHO REHAB CENTER, which is housed in the center of Glyfada. Our space, recently completely renovated, has been created in such a way as to meet the needs of our doctors and to offer a friendly and functional environment to our patients.
Newsletter


Subrcribe to our newsletter.    Copyright Μπαδέκας Αθανάσιος χειρουργός ορθοπεδικός 2020. All rights reserved.