Πιστοποίηση

από την Ευρωπαϊκή Ορθοπαιδική Εταιρεία Ποδιού και Ποδοκνημικής

Λογότυπο EFAS

√  Η Ευρωπαϊκή Ορθοπαιδική Εταιρεία και η ειδική επιτροπή της για την διαπίστευση Χειρουργών Ορθοπαιδικών στην Ευρώπη για Χειρουργική του ποδιού και της ποδοκνημικής απένειμε 25 διαπιστεύσεις για εξειδίκευση στην χειρουργική του ποδιού και της ποδοκνημικής.
√  Η πρώτη που δόθηκε στην Ελλάδα ανήκει στον Χειρουργό Ορθοπαιδικό Αθανάσιο Μπαδέκα Foot and Ankle Fellowship, USA Διευθυντή της Γ Ορθοπαιδικής Κλινικής και τμήματος Χειρουργικής του ποδιού και της Ποδοκνημικής, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.
√  Είναι διαπίστευση που δίνεται για αποδεδειγμένη εκπαίδευση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, εκπόνηση σχετικών εργασιών σε διεθνές επίπεδο και πραγματοποίηση συγκεκριμένου φάσματος και αριθμού χειρουργικών επεμβάσεων.
√  Έτσι ώστε οι ασθενείς στην Ευρώπηνα γνωρίζουν εξειδικευμένους ορθοπαιδικούς χειρούργους για να απευθύνονται για την χειρουργική του ποδιού
.

Πιστοποίηση Χειρουργικής

Πιστοποιημένος ορθοπαιδικός χειρουργός Αθήνα
Χειρουργός Ορθοπαιδικός – Τραυματιολόγος Dr Μπαδέκας

Page logo


Dr Badekas Athanasios


Athanasios Badekas is the Scientific Officer of the Orthopedic Department of the ORTHO REHAB CENTER, which is housed in the center of Glyfada. Our space, recently completely renovated, has been created in such a way as to meet the needs of our doctors and to offer a friendly and functional environment to our patients.
Newsletter


Subrcribe to our newsletter.    Copyright Μπαδέκας Αθανάσιος χειρουργός ορθοπεδικός 2020. All rights reserved.