Παρουσίαση με διαφάνειεςΚότσι παρουσίαση, διαφάνεια πρώτη

Κότσι παρουσίαση, διαφάνεια δεύτερη

Κότσι παρουσίαση, διαφάνεια τρίτη

Κότσι παρουσίαση, διαφάνεια τέταρτη

Κότσι παρουσίαση, διαφάνεια πέμπτη

Κότσι παρουσίαση, διαφάνεια έκτη

Κότσι παρουσίαση, διαφάνεια έβδομη

Κότσι παρουσίαση, διαφάνεια όγδοη

Κότσι παρουσίαση, διαφάνεια ένατη

logo orthorehub center

Page logo


Dr Badekas Athanasios


Athanasios Badekas is the Scientific Officer of the Orthopedic Department of the ORTHO REHAB CENTER, which is housed in the center of Glyfada. Our space, recently completely renovated, has been created in such a way as to meet the needs of our doctors and to offer a friendly and functional environment to our patients.
Newsletter


Subrcribe to our newsletter.    Copyright Μπαδέκας Αθανάσιος χειρουργός ορθοπεδικός 2020. All rights reserved.