Διαγνωστικός Υπέρηχος


Διαγνωστικός υπέρηχος

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Η χρήση του διαγνωστικού υπερήχου συνεχώς αυξάνεται. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση, παρακολούθηση και αποκατάσταση μυοσκελετικών παθήσεων, διότι παρουσιάζει σαφή πλεονεκτήματα.

Είναι μία εξέταση μη επεμβατική, πρακτική , φιλική τόσο για τον εξεταστή όσο και για τον εξεταζόμενο:

 • Χωρίς αντενδείξεις ( κλειστοφοβία, βηματοδότης, εγκυμοσύνη).
 • Οικονομικά προσιτή, με δυνατότητα φορητότητας της συσκευής
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πολλαπλών περιοχών ( συμπτωματικής – μη συμπτωματικής πλευράς )
 • Δυνατότητα δυναμικής αξιολόγησης
 • Δυνατότητα επαναλαμβανόμενων αξιολογήσεων του ιδίου ασθενή ( διαγνωστική επιβεβαίωση, παρακολούθηση πορείας αποκατάστασης)
 • Δυνατότητα real time ή έμμεσης καθοδήγησης επεμβατικών διαδικασιών πχ υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες εγχύσεις.
 • Με δυνατότητα διάγνωσης και υπερηχογραφικής ψηλάφησης (sonoplapation) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αναπαραγωγή της συμπτωματολογίας του εξεταζόμενου μέλους όταν ο ηχοβολέας παράγει ακουστικά κύματα πάνω από την πάσχουσα περιοχή (περιφερικά παγιδευτικά σύνδρομα)

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Όσον αφορά παθήσεις ο υπέρηχος μυοσκελετικού μπορεί στην ρευματοειδή αρθρίτιδα να συμβάλλει:

 • Στην ανίχνευση της φλεγμονής αρθρικού υμένα σε διάφορες περιοχές.
 • Στην αξιολόγηση πρόσφατων ή της πορείας εγκαταστημένων βλαβών.
 • Στην ανίχνευση υπερτροφίας αρθρικού υμένα, συλλογής υγρού, οστικές διαβρώσεις και αλλαγές στην αγγείωση.

Οστεοαρθρίτιδα

Στην οστεοαρθρίτιδα παρέχει πληροφορίες για ύπαρξη φλεγμονής, υπερτροφία αρθρικού υμένα ,αγγείωση, δομικές διαταραχές (οστεόφυτα,διαταραχές οστικού φλοιού,βλάβες αρθρικού χόνδρου, μηνισκικές βλάβες).

Ουρική αρθρίτιδα

Στην ουρική αρθρίτιδα ο υπέρηχος είναι χρήσιμος για την εκτίμηση και διαφοροδιάγνωση ουρικών τοφών από άλλους σχηματισμούς ( οζίδια, λιπώματα κ.α.).

Στην οξεία φάση ουρικής αρθρίτιδας χρήσιμη είναι η ανίχνευση φλεγμονωδών στοιχείων (power doppler).

Μυοπάθειες

Σε μυοπάθειες στην ανίχνευση αλλαγών στη μορφολογία μυικών ιστών που έχουν υποστεί βλάβη ( αλλαγές στην ηχογένεια, ατροφία).

Κακοήθειες

Σε κακοήθειες βοηθά στην διάκριση αρχόμενης βλάβης ή κακοήθειας μαλακών ιστών στην αξιολόγηση μεγέθους των ορίων, αγγείωσης της βλάβης και στην διαφοροδιάγνωση π.χ.απλό λίπωμα/κακοήθης όγκος.

Υπάρχουν όμως και κάποιοι περιορισμοί. Η υπερηχογραφική εξέταση εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα και το χειρισμό του ατόμου που εκτελεί την εξέταση (συγχρονισμός εκτέλεσης και παρακολούθησης). απαιτεί αρκετό χρόνο μερικές φορές και υπάρχει δυσκολία ευκρινούς απεικόνισης εν τω βάθει δομών.

Σύγκριση με άλλες απεικονιστικές μεθόδους

 1. Σε σχέση με την απλή ακτινογραφία έχουμε μηδενική ακτινοβολία (παιδιά, ηλικιωμένοι, εγκυμοσύνη).
 2. Υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης σε πρώιμο στάδιο διαβρώσεων, επασβεστώσεων ( δύσκολα μπορούν να γίνουν ορατά με απλή ακτινογραφική απεικόνιση ).
 3. Σε σχέση με την αξονική τομογραφία λιγότερη ακτινοβολία, κόστος και χρόνο.
 4. Σε σχέση με τη μαγνητική τομογραφία που αποτελεί την απεικόνιση εκλογής για τα μαλακά μόρια έχουμε: υψηλή ευκρίνεια, ευκολία, μικρό κόστος, άνεση και η δυνατότητα δυναμικής real time απεικόνισης χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο άμεσα μετά την κλινική εξέταση.

Απαραίτητη προϋπόθεση να γίνεται από εκπαιδευμένο και διαπιστευμένο κλινικό ιατρό ειδικά για της υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες εγχύσεις.


Page logo


Dr Badekas Athanasios


Athanasios Badekas is the Scientific Officer of the Orthopedic Department of the ORTHO REHAB CENTER, which is housed in the center of Glyfada. Our space, recently completely renovated, has been created in such a way as to meet the needs of our doctors and to offer a friendly and functional environment to our patients.
Newsletter


Subrcribe to our newsletter.  Copyright Μπαδέκας Αθανάσιος χειρουργός ορθοπεδικός 2020. All rights reserved.