Αρθροσκόπηση ποδοκνημικής: ενδείξεις και διαδικασία

April 4, 2024 0
brand-kit-Podi.gr_.png

Η αρθροσκόπηση ποδοκνημικής, μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική διαδικασία, επιτρέπει στους χειρουργούς να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν μια πληθώρα διαταραχών της ποδοκνημικής. Αυτή η τεχνική έχει φέρει επανάσταση στην προσέγγιση των παθήσεων του αστραγάλου.

 

Αιτίες και συμπτώματα που καθιστούν αναγκαία την αρθροσκόπηση ποδοκνημικής

Η αρθροσκόπηση ποδοκνημικής περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός αρθροσκοπίου, μιας μικρής κάμερας, στην άρθρωση του αστραγάλου μέσω μικροσκοπικών τομών. Αυτή η κάμερα προβάλλει εικόνες σε μια οθόνη, επιτρέποντας στον χειρουργό να εξετάσει το εσωτερικό της άρθρωσης και να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες επεμβάσεις χωρίς την ανάγκη μεγάλων τομών. Η επέμβαση πραγματοποιείται  τόσο για διαγνωστικούς όσο και για θεραπευτικούς σκοπούς και μπορεί να αντιμετωπίσει ένα φάσμα προβλημάτων του αστραγάλου.

 

Διαγνωστικές χρήσεις

Η αρθροσκόπηση ποδοκνημικής αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη διάγνωση καταστάσεων που δεν αναγνωρίζονται με σαφήνεια μέσω μη επεμβατικών απεικονιστικών εξετάσεων, όπως η μαγνητική τομογραφία, οι ακτίνες Χ ή οι αξονικές τομογραφίες. Επιτρέπει στον χειρουργό να απεικονίσει άμεσα το εσωτερικό της άρθρωσης του αστραγάλου, παρέχοντας οριστική διάγνωση. Οι καταστάσεις που δικαιολογούν διαγνωστική αρθροσκόπηση περιλαμβάνουν:

  • Ανεξήγητο ή/και επίμονο πόνο στον αστράγαλο, χωρίς να έχει εντοπιστεί σαφής αιτία μέσω απεικόνισης.
  • Υποψία τραυματισμού ή βλάβης του χόνδρου, των συνδέσμων ή άλλων εσωτερικών δομών που δεν φαίνονται σαφώς στις απεικονιστικές εξετάσεις.

 

Θεραπευτικές χρήσεις

Πέρα από τις διαγνωστικές της δυνατότητες, η αρθροσκόπηση ποδοκνημικής χρησιμοποιείται συνήθως για την αντιμετώπιση και διόρθωση διαφόρων παθήσεων του αστραγάλου, όπως:

  • Οστεοχόνδρινες βλάβες της ποδοκνημικής: Πρόκειται για τραυματισμούς του χόνδρου και του υποκείμενου οστού της ποδοκνημικής, που συχνά προκύπτουν από τραύμα. Η αρθροσκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση του χαλαρού χόνδρου, την ενίσχυση της ανάπτυξης νέου χόνδρου ή τη μεταμόσχευση χόνδρου στην κατεστραμμένη περιοχή.
  • Σύνδρομο πρόσκρουσης ποδοκνημικής: Αυτή η πάθηση χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό οστικών εκβλαστήσεων στο μπροστινό ή το πίσω μέρος της άρθρωσης του αστραγάλου, που οδηγεί σε πόνο και περιορισμένη κίνηση και μπορεί να αντιμετωπιστεί με αρθροσκόπηση.
  • Συνοβίτιδα: Η φλεγμονή του αρθρικού υμένα του αστραγάλου μπορεί να αντιμετωπιστεί με αρθροσκοπικό καθαρισμό, αφαιρώντας τον φλεγμονώδη ιστό.
  • Χαλαρά σώματα: Μικρά θραύσματα οστού ή χόνδρου που χαλαρώνουν μέσα στην άρθρωση του αστραγάλου μπορούν να αφαιρεθούν με αρθροσκόπηση.
  • Αστάθεια ποδοκνημικής: Η αρθροσκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση και τη θεραπεία βλαβών στους συνδέσμους του αστραγάλου που συμβάλλουν στην αστάθεια.
  • Αρθρίτιδα: Παρόλο που η αρθροσκόπηση ποδοκνημικής δεν μπορεί να θεραπεύσει την αρθρίτιδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό της άρθρωσης ώστε να μειωθεί ο πόνος και να βελτιωθεί η λειτουργικότητα.

 

Συνδυασμός με άλλες διαδικασίες

Η αρθροσκόπηση ποδοκνημικής μπορεί επίσης να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε άλλες χειρουργικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις σοβαρής αστάθειας του αστραγάλου, η αρθροσκόπηση μπορεί να πραγματοποιηθεί παράλληλα με την αποκατάσταση των συνδέσμων για να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη θεραπεία.

αρθροσκόπηση ποδοκνημικής ankle pain

Ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση

Η αρθροσκόπηση ποδοκνημικής ενδείκνυται όταν υπάρχει σαφής διαγνωστικός λόγος ή όταν οι συντηρητικές θεραπείες -όπως η φυσικοθεραπεία, η φαρμακευτική αγωγή και οι τροποποιήσεις δραστηριοτήτων- έχουν αποτύχει να ανακουφίσουν τα συμπτώματα. Ενδείκνυται επίσης για οξείες κακώσεις όπου είναι απαραίτητη η εσωτερική εξέταση ή παρέμβαση για την αποκατάσταση της λειτουργίας ή όταν υπάρχει ανάγκη για λεπτομερή αξιολόγηση του πόνου στον αστράγαλο που δεν έχει διαγνωστεί.

 

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία

Η επέμβαση πραγματοποιείται συνήθως υπό γενική ή περιοχική αναισθησία. Ο χειρουργός πραγματοποιεί μικρές τομές κοντά στην άρθρωση του αστραγάλου για να εισαγάγει το αρθροσκόπιο και τα εξειδικευμένα εργαλεία. Στην άρθρωση εγχέεται υγρό για να διευρυνθεί ο χώρος και να βελτιωθεί η ορατότητα. Στη συνέχεια, ο χειρουργός εξετάζει την άρθρωση, διαγιγνώσκει το πρόβλημα και εκτελεί διορθωτικές ενέργειες, όπως η αφαίρεση χαλαρών σωμάτων, η αποκατάσταση κατεστραμμένου ιστού ή η αντιμετώπιση της φλεγμονής.

 

Μετεγχειρητική φροντίδα και ανάρρωση

Η ανάρρωση από την αρθροσκόπηση ποδοκνημικής ποικίλλει ανάλογα με την έκταση της επέμβασης και τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Αρχικά, οι ασθενείς μπορεί να χρειαστεί να περιορίσουν την επιβάρυνση του πάσχοντος αστραγάλου, χρησιμοποιώντας πατερίτσες ή μπότα. Η διαχείριση του πόνου, τόσο με φαρμακευτική αγωγή όσο και με παγοθεραπεία, είναι πολύ σημαντική κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο. Η φυσικοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάρρωση, εστιάζοντας στην αποκατάσταση του εύρους κίνησης, της δύναμης και τελικά την επάνοδο στις συνήθεις δραστηριότητες.

Η αρθροσκόπηση ποδοκνημικής διαθέτει υψηλό ποσοστό επιτυχίας, με πολλούς ασθενείς να βιώνουν σημαντική ανακούφιση από τον πόνο και βελτιωμένη λειτουργικότητα της άρθρωσης. Ο ελάχιστα επεμβατικός χαρακτήρας της διαδικασίας επιτρέπει συνήθως ταχύτερους χρόνους ανάρρωσης σε σύγκριση με την ανοικτή χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο υποκείμενος λόγος της επέμβασης, η τήρηση των οδηγιών μετεγχειρητικής αποκατάστασης από τον ασθενή και το επίπεδο δραστηριότητάς του.

 

Η αρθροσκόπηση ποδοκνημικής προσφέρει μια ελάχιστα επεμβατική αλλά αποτελεσματική οδό για τη διάγνωση και τη θεραπεία ενός ευρέος φάσματος παθήσεων του αστραγάλου. Η ικανότητά της να παρέχει τόσο διαγνωστικές πληροφορίες όσο και θεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο μιας και μόνο διαδικασίας την καθιστά πολύτιμο εργαλείο για τους ειδικούς.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Page logo


Dr Badekas Athanasios


Athanasios Badekas is the Scientific Officer of the Orthopedic Department of the ORTHO REHAB CENTER, which is housed in the center of Glyfada. Our space, recently completely renovated, has been created in such a way as to meet the needs of our doctors and to offer a friendly and functional environment to our patients.
Newsletter


Subrcribe to our newsletter.    Copyright Μπαδέκας Αθανάσιος χειρουργός ορθοπεδικός 2020. All rights reserved.